नेपाली हुनुमा ‘लज्जा’ महसुस गर्दै राजेश हमाल

काठमाडौं । महानायक राजेश हमाल रिलमा होस् वा रियल लाइफमा नेपाल र नेपाली हुनुमा गर्व गर्छन् । तर, हमालले जीवनमा पहिलो पटक नेपाली हुुनुमा लज्जा महसुस भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले आइतबार एउटा निराशाजनक स्टाटस लेखेका छन् । सन्दर्भ र विषय नखुलाई उनले लेखे-‘जीवनमा पहिलोपटक नेपाली हुनुमा लज्जास्पद महसुस भयो ।काठमाडौं । महानायक राजेश हमाल रिलमा होस् वा रियल लाइफमा नेपाल र नेपाली हुनुमा गर्व गर्छन् । तर, हमालले जीवनमा पहिलो पटक नेपाली हुुनुमा लज्जा महसुस भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले आइतबार एउटा निराशाजनक स्टाटस लेखेका छन् । सन्दर्भ र विषय नखुलाई उनले लेखे-‘जीवनमा पहिलोपटक नेपाली हुनुमा लज्जास्पद महसुस भयो ।काठमाडौं । महानायक राजेश हमाल रिलमा होस् वा रियल लाइफमा नेपाल र नेपाली हुनुमा गर्व गर्छन् । तर, हमालले जीवनमा पहिलो पटक नेपाली हुुनुमा लज्जा महसुस भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले आइतबार एउटा निराशाजनक स्टाटस लेखेका छन् । सन्दर्भ र विषय नखुलाई उनले लेखे-‘जीवनमा पहिलोपटक नेपाली हुनुमा लज्जास्पद महसुस भयो ।काठमाडौं । महानायक राजेश हमाल रिलमा होस् वा काठमाडौं । महानायक राजेश हमाल रिलमा होस् वा रियल लाइफमा नेपाल र नेपाली हुनुमा गर्व गर्छन् । तर, हमालले जीवनमा पहिलो पटक नेपाली हुुनुमा लज्जा महसुस भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले आइतबार एउटा निराशाजनक स्टाटस लेखेका छन् । सन्दर्भ र विषय नखुलाई उनले लेखे-‘जीवनमा पहिलोपटक नेपाली हुनुमा लज्जास्पद महसुस भयो ।काठमाडौं । महानायक राजेश हमाल रिलमा होस् वा रियल लाइफमा नेपाल र नेपाली हुनुमा गर्व गर्छन् । तर, हमालले जीवनमा पहिलो पटक नेपाली हुुनुमा लज्जा महसुस भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले आइतबार एउटा निराशाजनक स्टाटस लेखेका छन् । सन्दर्भ र विषय नखुलाई उनले लेखे-‘जीवनमा पहिलोपटक नेपाली हुनुमा लज्जास्पद महसुस भयो ।काठमाडौं । महानायक राजेश हमाल रिलमा होस् वा रियल लाइफमा नेपाल र नेपाली हुनुमा गर्व गर्छन् । तर, हमालले जीवनमा पहिलो पटक नेपाली हुुनुमा लज्जा महसुस भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले आइतबार एउटा निराशाजनक स्टाटस लेखेका छन् । सन्दर्भ र विषय नखुलाई उनले लेखे-‘जीवनमा पहिलोपटक नेपाली हुनुमा लज्जास्पद महसुस भयो ।काठमाडौं । महानायक राजेश हमाल रिलमा होस् वा काठमाडौं । महानायक राजेश हमाल रिलमा होस् वा रियल लाइफमा नेपाल र नेपाली हुनुमा गर्व गर्छन् । तर, हमालले जीवनमा पहिलो पटक नेपाली हुुनुमा लज्जा महसुस भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले आइतबार एउटा निराशाजनक स्टाटस लेखेका छन् । सन्दर्भ र विषय नखुलाई उनले लेखे-‘जीवनमा पहिलोपटक नेपाली हुनुमा लज्जास्पद महसुस भयो ।काठमाडौं । महानायक राजेश हमाल रिलमा होस् वा रियल लाइफमा नेपाल र नेपाली हुनुमा गर्व गर्छन् । तर, हमालले जीवनमा पहिलो पटक नेपाली हुुनुमा लज्जा महसुस भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले आइतबार एउटा निराशाजनक स्टाटस लेखेका छन् । सन्दर्भ र विषय नखुलाई उनले लेखे-‘जीवनमा पहिलोपटक नेपाली हुनुमा लज्जास्पद महसुस भयो ।काठमाडौं । महानायक राजेश हमाल रिलमा होस् वा रियल लाइफमा नेपाल र नेपाली हुनुमा गर्व गर्छन् । तर, हमालले जीवनमा पहिलो पटक नेपाली हुुनुमा लज्जा महसुस भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले आइतबार एउटा निराशाजनक स्टाटस लेखेका छन् । सन्दर्भ र विषय नखुलाई उनले लेखे-‘जीवनमा पहिलोपटक नेपाली हुनुमा लज्जास्पद महसुस भयो ।काठमाडौं । महानायक राजेश हमाल रिलमा होस्
(No Comments)     August 11, 2015    

 
 

प्रतिकृया दिनुहोस

Your email address will not be published. Required fields are marked *


 
  • Anamnagar, Kathmandu
  • Tel: +977-1-4240103
  • Email: info@eprofile.asia
Follow Us

    Copyright © 2015 ::Profile Media Pvt. Ltd.::